Annoncer


Broløs, Svenstrup, True - Området omkring den gamle True Sø - Lukning af grøfter i forbindelse med hydrologiprojekt - Offentlig høring efter vandløbsloven

Høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et hydrologiprojekt i området omkring den gamle True sø. Projektet omfatter lukning af eksisterende grøfter i delområder for at genskabe mere naturlige hydrologiske forhold til gavn for naturen i Natura2000 området.

Projektet består af flere delprojektområder, der er vist på vedlagte kort. Her fremgår også hvilke grøfter der afbrydes og hvordan det påvirker afvandingsforholdene. Grøfterne afbrydes med jernplader, der presses ned til en topkote som angivet i vedhæftede detailnotat.

Projektet forringer afvandingen lokalt inden for delprojektområderne, hvor lodsejerne bliver kompenseret for denne forringelse. Anlægsarbejder og kompensation finansieres af statslig tilskudsordning.

For at sikre mulighed for afgræsning af område nr. 4 etableres her en kreaturovergang over en grøft. Se mere herom i de vedhæftede dokumenter.

Projektet fremlægges hermed i 4 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. , § 15.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelserne, som kan ses her eller fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest 8. juni kl. 16:00 eller på mail raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Jens Peter Neergaard.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?