Annoncer


Vindblæs - Landevejen 12, Vindblæs Vandværk - Ansøgning om indvinding af 11.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Vindblæs Vandværk om tilladelse til fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse til almen vandforsyning. Vandværket ønsker at indvinde 11.000 m3 grundvand pr. år. fra vandværkets boring med DGU nr. 50.240 på matr., nr. 7e Ejstrup By, Vindblæs. Se kortbilag her på siden.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 20. oktober 2021 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk


Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 september 2021 08:00
Høringsfrist d.:
20 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?