Annoncer


Nr. Onsild og Onsild Vandværk AMBA - Forslag til Tillæg nr. 4 til Vandforsyningsplanen - Høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på byrådsmødet den 25. juni 2020 godkendt Forslag til Tillæg nr. 4 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 med henblik på offentlig høring. Forslaget er i høring til den 30. september.

Tillægget til vandforsyningsplanen er en retslig lovliggørelse af, at Nr. Onsild Vandværk er nedlagt og forsyningen af forbrugerne er overtaget af Onsild Vandværk AMBA. Tillægget beskriver ændringen af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Onsild Vandværk AMBA.

Du kan se forslaget her på siden.

Kommentarer og indsigelser
Kommentarer og indsigelser til Forslag til Tillæg nr. 4 til Vandforsyningsplanen sendes til Mariagerfjord Kommune på mail raadhus@mariagerfjord.dk senest den 30. september 2020

Spørgsmål til høringen
Hvis du har spørgsmål til Forslag til Tillæg nr. 4 til Vandforsyningsplanen, kan du kontakte Lisa Lorentzen på lilor@mariagerfjord.dk eller 97113653.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 august 2020 08:00
Høringsfrist d.:
30 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?