Annoncer


Hobro - Wiegårdsvej 6 - Anmeldelse om produktionsareal til hobbyhold af heste - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte produktionsareal til hobbyhold af heste overholder kravene for anmeldelse om hobbydyrehold efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte etablering af et produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 217854 og 218245.
 
Det er Mariagerfjords Kommunes vurdering, at det anmeldte produktionsareal kan udføres som anmeldt, uden det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
02 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?