Annoncer


Hobro - Døstrupvej 148 - Etablering af minivådområde - Vandløbsregulering og VVM - Tilladelse og afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af et minivådområde på matrikel 16n og 26 a, Døstrup By, Døstrup, under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Derudover er der truffet afgørelse om, at etableringen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Tilladelserne bortfalder hvis ikke de udnyttes inden 3 år for de er meddelt.

Klagefristen er 12. august 2021.

Under tilhørende filer findes tilladelserne og klagevejledning.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
12 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?