Annoncer


Sønder Onsild - Benshøj Industrivej - Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg - Indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist på kortbilaget, du finder her på siden.

Inden vi går videre med en ny planlægning for området indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning, som er at udvide det eksisterende erhvervsområde med mulighed for erhverv af eksisterende karakter som er lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder, herunder servicevirksomhed samt kontorvirksomhed.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
• Hvad vil et erhvervsområde betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 2. december 2020.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 november 2020 15:14
Høringsfrist d.:
02 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?