Annoncer


Hadsund - Visborgvej 46 - Godkendelse af minivådområde II - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune godkender hermed etablering af minivådområde på Visborgvej 46, 9560 Hadsund, efter vandløbsloven.

Minivådområdet etableres under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Minivådområdet placeres på et allerede eksisterende privat drænsystem og har et drænopland på 21 ha, som berører andre lodsejere end ejer af anlægget.

Formålet er at rense drænvand for næringsstoffer inden det løber videre til et privat grøftesystem og videre nord på til Korup Å (Mariager Fjord).

Tilladelse efter Vandløbsloven samt projektansøgning ses her på siden.

Klagefristen er den 31. august 2020.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 juli 2020 09:10
Klagefrist d.:
31 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?