Annoncer


Oue - Martinsvej - Ophævelse af Lokalplan 6.3 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet at vedtage forslag om ophævelse af Lokalplan 6.3 for et boligområde ved Martinsvej, Oue by.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen var at udlægge området 12 byggegrunde, men der har ikke været interesse for at udvikle området og lokalplanen er derfor aldrig blevet udnyttet.

Lokalplanen ønskes ophævet og arealet tilbageført til landzone, da arealet ønskes anvendt til andet formål. Mariagerfjord Kommune ønsker i samarbejde med byens borgere at lave et projekt om at fremme biodiversiteten og lave god natur.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
15 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?