Annoncer


Assens - Edderupvej 28, Assens Vandværk A.m.b.a. - Indvinding af 125.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Assens Vandværk tilladelse til at indvinde 125.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. juli 2051.

Vandet indvindes fra vandværkets tre boringer med DGU nr. 49.395, 49.484 og 49.796. Vandværket ligger på Edderupvej 28, 9550 Mariager.

Vandværksbygning og boring med DGU nr. 49.395 ligger på matr. nr. 7ad Assens By, Falslev. Boringerne med DGU nr. 49.484 og 49.796 ligger på matr. nr. 7ae Assens By, Falslev. Placering af vandværk og boringer ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 27. juli 2021. Tilladelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 27. juli 2021. Afgørelse og klagevejledning ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 juni 2021 08:00
Klagefrist d.:
27 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?