Annoncer


Hobro - Hvilsom Skovvej 35 - Etablering af et hobbysvinehold - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til
hobbysvinehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbysvinehold kan
udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ
påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er
indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 220771.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte etablering af
produktionsareal til hobbysvinehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en
tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 september 2020 08:00
Klagefrist d.:
13 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?