Annoncer


Hobro - Ø. Doensevej 12 - Miljøgodkendelse til ændring i svinebrug - Høring

Høring

Der er tale om et eksisterende svinebrug. Der søges om ændring af produktionen i eksisterende staldbygninger, der sker ingen bygningsmæssige ændringer i de eksisterende stalde.

Efter ændringen vil anlægget have et samlet produktionsareal på 1.729 m2 med tilhørende udleveringsfaciliteter. Derudover er der to gyllebeholdere, maskinhus og foderlade på ejendommen.

De høringsberettigede parter er blevet individuelt orienteret om høringen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 marts 2021 08:00
Høringsfrist d.:
08 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?