Annoncer


Kortlægning af natur i Mariagerfjord Kommune

Information

Mange naturarealer i Mariagerfjord Kommune er ikke blevet kortlagt. I perioden 1. juni til 31. oktober vil du kunne møde biologer på udvalgte naturarealer, som stadig mangler at blive kortlagt.

Kommunen forventer, at kortlægningen kan bruges i arbejdet med:
• Naturvurderinger til brug for kommunens myndighedsopgaver.
• Sammentænkning af beskyttelse og benyttelse af naturen .
• Information til offentligheden om hvor naturværdierne findes.
• Prioritering af naturforvaltnings- og tilskudsmidler.

Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive offentligt tilgængelig på Miljøportalen.
På Miljøportalen fremgår endvidere, hvilke naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Eventuelle spørgsmål til arbejdet kan rettes til Mariagerfjord Kommune, Rasmus Krog Christiansen, 97 11 36 06.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 juni 2020 12:49

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?