Annoncer


Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
29 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?