Annoncer


Hadsund - Korupvej 51 - Anmeldelse af kornsilo - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af kornsiloen opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, under forudsætning af, at opførelsen kan godkendes efter Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Det vurderes, at den anmeldte opførelse af kornsilo kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 226076 version 2.

Den anmeldte opførelse af kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
27 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?