Annoncer


Mariager - Klostervej 5 - Miljøgodkendelse samt ikke VVM-pligt, Aage Vestergaard Larsen A/S - Afgørelse

Ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse
Mariagerfjord Kommune har givet Aage Vestergaard Larsen A/S miljøgodkendelse til at anvende eksisterende faciliteter på Klostervej 5, 9550 Mariager til etablering og drift af forsøgsanlæg til oparbejdning af plast til anvendelse til fødevareemballage.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om etablering af affaldsanlæg på Klostervej 5, 9550 Mariager.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Klagevejledning
Klagevejledning findes i hver af de to afgørelser.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch, e-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 april 2022 08:00
Klagefrist d.:
27 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?