Annoncer


Hobro - Ø. Doensevej 12 - Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug - Afgørelse

Afgørelse

Der er tale om et eksisterende svinebrug.

Der er søgt om udvidelse af produktionen i eksisterende staldbygninger, der sker ingen bygningsmæssige ændringer i de eksisterende stalde.

Efter ændringen vil anlægget have et samlet produktionsareal på 1.729 m2 med tilhørende udleveringsfaciliteter. Derudover er der to gyllebeholdere, et maskinhus og en foderlade på ejendommen.

Du kan se hele afgørelsen samt miljøkonsekvensrapport her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
12 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?