Annoncer


Hobro - Vinkelvej 15 - Udarbejdelse af Lokalplan og Kommuneplantillæg - Indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist på kortbilag 1.

Inden vi går videre med en ny planlægning for området indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning, som er et område til tæt-lav bolig bebyggelse i form af rækkehuse, området vil bestå af 3 rækker af 4 rækkehuse. Området vil yderlige bestå af et fælles parkeringsanlæg placeret centralt på grunden samt et centralt placeret fælles friareal. Fælles friarealet vil koble sig op på den eksisterende sti der forløber bag om området.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

  • Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
  • Hvordan integreres boligerne bedst i lokalområdet?
  • Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 30. juli 2021.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 juli 2021 08:18
Høringsfrist d.:
30 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?