Annoncer


Hobro - Hobrovej 67 - Anmeldelse af produktionstilpasning - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte produktionstilpasning opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte produktionstilpasning kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 215971.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte produktionstilpasning kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 februar 2020 08:00
Klagefrist d.:
13 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?