Annoncer


Miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug

Høring

Der søges om den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stiplads-modellen og om tilladelse til at bygge to nye staldafsnit på henholdsvis 344 og 913 m2 i forlængelse af to eksisterende stalde, samt etablering af et udleveringsrum på 171 m2 og etablering af teltoverdækning på en af ejendommens eksisterende gyllebeholdere.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 2.841 m2 i etape 1 og efter udvidelsen i etape 2 med et samlet produktionsareal på 3.626 m2.

I forbindelse med godkendelsen udvides produktionsarealet i etape 2 med opførelse af staldafsnit 3a med 201 m2 produktionsareal og staldafsnit 4a med 584 m2 produktionsareal, så det samlede produktionsareal stiger til 3.626 m2. Der sker ingen ændringer i de eksisterende stalde.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
16 april 2021 08:00
Høringsfrist d.:
17 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?