Annoncer


Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
 
Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 86355.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
19 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?