Annoncer


Hobro - Finderupvej 31 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Offentliggørelse

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Finderupvej 31, 950 Hobro.

Det økologiske kvægbrug udvides ved opførelse af en ny løsdriftsstald. Herudover skal der etableres en møddingsplads.

Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er onsdag den 28. oktober 2020.
Bemærkninger og ideer skal sendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 oktober 2020 08:00
Svarfrist d.:
28 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?