Annoncer


Øster Hurup - Vandløb og dige ved Øster Hurup - Krydsning med netkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til styret underboring i 11 punkter på offentlige og private vandløb omkring Øster Hurup. Desuden underskydes et beskyttet dige.

Netkablet, på godt syv kilometers længde, anlægges af N1 A/S.

Kabeltracé samt krydsningspunkter med vandløb og beskyttet dige fremgår af Kortbilag 1 i tilladelsen.

Klagefristen er 17. maj 2021.

På oversigtskortet vises kabeltracéet (rød streg) ved Øster Hurup, nordøst for Hadsund.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
17 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?