Annoncer


Hobro - Valdemarsvej 1 - Etablering af produktionsareal til kvæghold - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 april 2021 08:10
Klagefrist d.:
26 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?