Annoncer


Hobro - Møgelmosevej 47 - Anmeldelse om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 229436 version 1.

Anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 november 2021 08:00
Klagefrist d.:
10 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?