Organisationen


Mariagerfjord Kommune er en stor organisation og en arbejdsplads med næsten 4.000 ansatte, der dagligt løser mange opgaver for kommunens 42.000 borger.

Opbygningen af organisationen i Mariagerfjord Kommune

Organisationen er opdelt i en direktion, 9 fagenheder og 3 administrative enheder.

Direktionen
Kommunaldirektør Anne Velling Christiansen
Direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid Torben Ladefoged
Økonomidirektør Kim Jakobsen
Velfærdsdirektør
Søren Aalund

Administrative enheder Centerchef
Center for Byråd, Personale og Strategi
Flemming Bækby Nielsen
Administrationscenter
Kim Jakobsen
Center for IT og Digitalisering
Michael Dahl
Ejendomscenter
Trine Juul Søndergaard Pedersen

Fagenheder
 Chef
Dagtilbud og Skole
Berit B. Vinther
Familie
Kit Borup
Handicap
Kit Borup
Sundhed og Ældre
Michael Tidemand
Arbejdsmarked
Simon Elkjær Mæng
Kultur og Fritid Joan Kamstrup
Teknik og Miljø
Lars Højmark 

Ledelsesgrundlag og pejlemærker for organisationen

I løbet af foråret 2018 er der blevet udarbejdet strategiske pejlemærker og nyt ledelsesgrundlag for Mariagerfjord Kommune som organisation. Både pejlemærker og ledelsesgrundlag er blevet genudgivet i februar 2021 med mindre justeringer.

Direktionen har fastlagt fire strategiske pejlemærker, som organisationen skal styre efter for at kunne løse fremtidige udfordringer. Pejlemærkerne supplerer Byrådets vedtagne politikker og strategier på de enkelte områder, og er identificeret efter en grundig strategiproces med en bred inddragelse af både de administrative og udførende led i Mariagerfjord Kommune.

Pejlemærkerne bidrager til at skabe de rigtige, bedste og mest effektive løsninger, så vi kan levere en opgaveløsning, der understøtter realiseringen af Mariagerfjord Kommunes vision.

Læs direktionens strategiske pejlemærker.

Ledelsesgrundlaget er lavet i samspil med samtlige ledere og med input fra Hovedudvalget for MED i Mariagerfjord Kommune. Det skal ses i sammenhæng med kommunens vision, politikker og strategier samt direktionens strategiske pejlemærker.

Ledelsesgrundlaget er en fælles kontrakt om, hvordan vi leder i Mariagerfjord Kommune. Lederne har lavet det til hinanden og til medarbejderne, for god ledelse skaber vi sammen.

Læs ledelsesgrundlaget.

Ledelsen og organisationen for Mariagerfjord KommunenKlik på billedet for at se det i en stor udgave og for at gemme det på din computer.

Læs mere om opbygningen af organisationen i Mariagerfjord Kommune.


  • Mariagerfjord Kommune organisationsdiagram

Opdateret 10.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?