Partistøtte


Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, ved kommunalvalget.

Ansøgning om tilskud

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen skal sendes til Mariagerfjord Kommune, Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår og inden for Mariagerfjord Kommune.

Krav til ansøgningen om partistøtte

Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret.
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil.
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om forventet forbrug til politisk arbejde i det pågældende kalenderår.
  • Være vedlagt en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
  • Være vedlagt erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere.
  • Indeholde CVR nr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales på én gang, når vi har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt.

Tilskud for 2022

Tilskuddet for 2022 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalvalget i 2021.

Selvbetjening

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter Partistøtteloven

Opdateret 03.05.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?