Gå til hovedindhold

Andre skoletilbud

Mariagerfjord Kommune har et bredt udvalg af skoletilbud. Du kan se dem i listen herunder og finde den, der passer til netop dit behov.

Indhold

  Andre skoletilbud

  Efterskoler kan have forskellige fokus. Her kan du finde mere information om efterskoler i Mariagerfjord Kommune:

  Efterskolen Frydensberg
  Hobro Efterskole
  Mariager Efterskole
  Onsild Efterskole
  Skrødstrup Efterskole
  Thorsgaard Efterskole
  Østerskov Efterskole

  Mariagerfjord Kommune giver som hovedregel ikke tilskud til ophold på efterskoler. Undtagelser kan forekomme ved ophold på specialefterskoler. En bevilling om støtte hertil vil ske efter en individuel vurdering.

  I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

  Forældre, som selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal meddele det skriftligt til Mariagerfjord Kommune. Meddelelsen kan indsendes i nedenstående skema.

  Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturfag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen. Den, som har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolens inspektør.

  Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, meddeler skolefagenheden forældrene om, at der skal afholdes en ny prøve efter 3 måneder. Hvis undervisningen derefter stadig er mangelfuld, skal børnene undervises i en skole.

  Her kan du udfylde skema om hjemmeundervisning.

  Mariagerfjord Kulturskole tilbyder undervisning og andre aktiviteter - primært for børn og unge - i hele kommunen.

  Den primære aktivitet er musik, men skolen har også tilbud inden for teater og billedkunst. Desuden arbejdes der på alle niveauer fra nybegynderundervisning til talentudvikling.

  Kulturskolen har base på Christiansgade 1 i Hobro, men bestræber sig på at tilbyde aktiviteter overalt i kommunen.

  Mariagerfjord Kulturskole

  Mariagerfjord Naturskole er et tilbud til kommunens skoler og daginstitutioner.

  Naturvejlederens aktiviteter er et supplement til skolernes undervisning i alle fag. I samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter i naturen, som støtter op om skolernes undervisningsplaner og Fælles Mål og daginstitutionernes læreplaner.

  Naturskolen har ikke en bygning ude i skoven, men råder over en grejbank og bil. Det gør det muligt at tilrettelægge aktiviteterne i institutionernes og skolernes nærområde, så I slipper for at bruge tid og penge på transport. Nærmere mødested og indhold aftales fra gang til gang.

  Karsten er uddannet Naturvejleder og Forstkandidat og har været ansat på Naturskolen siden august 2010. Han har arbejdet med formidling af natur siden 2003 blandt andet på Vestamager Naturcenter, på Jægersborg Skovdistrikt og Raadvad Naturskole.

  Desuden er Karsten uddannet havkajakinstruktør (EPP2) og træklatreinstruktør.

  Leje af Laaenhus

  Laaenhus er Mariagerfjord Kommunes lejrskole for skoler, institutioner og foreninger med et naturmæssigt formål. Lejrskolen er beliggende i naturskønne omgivelser med direkte adgang til fjorden mellem Hobro og Hadsund på nordsiden af Mariager Fjord.

  Der er soveplads til 30 elever fordelt på to sovesale og to rum til ledere.

  Når man lejer Laaenhus, er man velkommen til at benytte udenomsarealerne og de faciliteter, der er tilknyttet stedet.

  Det er muligt at låne naturskolens kanoer i forbindelse med leje af Laaenhus. Det kræver dog en forudgående aftale med naturvejlederen grundet Søfartsstyrelsens skærpede krav til færdsel på vand med elever.

  Lejrskolen kan IKKE lejes til konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage og lignende.

  Lånhusruten
  Her kan du udskrive kort over området med beskrivelse af afmærket vandretur på 5,1 km: Laaenhusruten med kort

  Adressen og leje af Laaenhus
  Adresse:
  Lånhusvejen 8
  9500 Hobro

  Kontakt vedrørende leje og ved spørgsmål:
  Karsten Rybjerg Larsen
  Tlf.: 23 33 50 38
  Mail:karla@mariagerfjord.dk.

  Priser for leje af Laaenhus og brug af naturvejleder
  Leje af Laaenhus i hverdage fra kl. 10 til kl. 10 den efterfølgende dag: 1500 kr.
  Leje af Laaenhus i weekender fra fredag kl. 12 til søndag kl. 16: 3000 kr.
  Som udgangspunkt udlejes Laaenhus kun for hele weekender. I særlige tilfælde kan der dog aftales andet.

  Priserne for leje af Laaenhus er inkl. forbrug. Med mindre andet er aftalt står lejer for rengøring af lejrskolen inden afrejse.

  Brug af naturvejleder for skoler og institutioner i Mariagerfjord Kommune
  Gratis

  Kurser udbudt for lærere og pædagoger i Mariagerfjord Kommune
  Gratis

  Brug af naturvejleder for institutioner og skoler udenfor Mariagerfjord Kommune, privatskoler og foreninger m.v.

  Hverdag
  350 kr. pr. time, minimum betaling for 3 timer.

  Weekend
  450 kr. pr. time, minimum betaling for 3 timer.

  Ture og arrangementer for firmaer og private
  Pris aftales for hvert arrangement.

  Kurser for andre end kommunens institutioner
  Pris aftales for hvert kursus.

  Naturskolen råder over en mindre grejbank til friluftsliv og naturaktiviteter. I kan låne materialet efter aftale.

  I Mariagerfjord Kommune er der én ungdomsskole.

  Ungdomsskolen ved, at unge er engagerede, virkelystne og aktive. Derfor tilbyder Ungdomsskolen et bredt udbud af aktiviteter, så de unge i kommunen får alle de udfordringer, de har brug for.

  Ungdomsskolen skaber rammerne for, at de unge kan dyrke deres fritidsinteresser, tilegne sig ny viden, rejse ud i verden og indgå i styrkende fællesskaber og netværker.

  Listen af aktiviteter og tilbud er lang – Der er tilbud til alle unge i kommunen mellem 13 og 18 år, uanset talenter, interesser, ressourcer og kompetencer.

  Mariagerfjord Ungdomsskole 

  Her kan du se en liste over privat- og friskoler i Mariagerfjord Kommune. 

  Astrup Friskole
  Hobro Friskole 
  Hvilsom Friskole
  Mariagerfjord Idrætsskole
  Solhverv Privatskole
  Vindblæs Friskole

  Sidst opdateret: 12. september 2023