Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Loven hedder: Lov om indfødsrets meddelelse.

Indhold

  Ceremonien

  Tildelingen af dansk statsborgerskab er betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni. Man bliver først dansk statsborger efter at have deltaget i grundlovsceremonien. Her skal ansøgeren om statsborgerskab underskrive en erklæring, hvor der står:

  Jeg lover hermed, at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.

  Ansøgeren skal, som del af ceremonien, også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

  Det skal medbringes til ceremonien

  Du skal medbringe gyldig legitimation i form af:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

  Sådan foregår ceremonien

  • Ansøger bliver modtaget af en administrativ medarbejder, som sikrer, at du har medbragt gyldig legitimation
  • Borgmesteren byder velkommen og fortæller om ceremoniens forløb.
  • Ansøger underskriver erklæringen om at ville overholde grundloven m.v.
  • Borgmester og ansøger giver hånd.
  • Borgmesteren underskriver erklæringen og udleverer statsborgerretsbeviset.
  • Der bydes på en forfriskning.

  Du må gerne tage ægtefælle og børn med til ceremonien. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen.

  Datoer og tilmeldingsfrister

  Grundlovsceremonien foregår på Hadsund Rådhus i byrådssalen. Du bedes møde op i god tid før.

  Dato

  • Den 3. oktober 2023 kl. 16.30 i byrådssalen på Hadsund Rådhus.

  Tilmelding

  Tilmelding på følgende link https://mariagerfjord.plan2learn.dk/.

  Grundlovsceremoni i nabo kommunen

  Du har også mulighed for at deltage i grundlovsceremonien i vores nabo kommuner.

  Rebild Kommune

  • Den 14. september kl. 15.30. 

  Ceremonien foregår i byrådssalen på rådhuet i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

  Vesthimmerlands Kommune

  • Den 5. oktober kl. 14.00.

  Ceremonien foregår i byrådssalen på rådhuet Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

  Sidst opdateret: 29. juni 2023