Gå til hovedindhold

Kørekort - kategorier og app

Her kan du læse om de forskellige kategorier og hvordan du får hentet appen kørekort

Indhold

  Kørekort - de forskellige kategorier

  Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

  • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
  • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
  • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
  • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer
  • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg
  • C: Stor lastbil på over 3.500 kg
  • D1: Lille bus med plads til over ni men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
  • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
  • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

  Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

  For at få kørekort til personbil skal du:

  • være fyldt 17 år - hvorefter man kan køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m. Et handicap behøver ikke at forhindre dig i at køre bil, men det skal dokumenteres af lægen, der udsteder en lægeattest i forbindelse med dit kørekort.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Kravet om førstehjælpskursus gælder kun, hvis du skal have kørekort for første gang. Kurset må højest være ét år gammelt, når du ansøger om at få et kørekort.

  Der findes fire forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

  Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

  • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
  • Kategori C (stor lastbil): 21 år
  • Kategori D1 (lille bus): 21 år
  • Kategori D (stor bus): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

  Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

  Du kan få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 14 år og seks måneder. Du skal dog være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

  Fra den 19. januar 2013 gælder der nye regler for knallertkørekortet. Hvis du er under 18 år, skal du klare følgende for at få beviset:

  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

  Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

  Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

  De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos Færdselsstyrelsen.

  Kørekort til traktor/motorredskab

  Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

  Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

  Over en kørelærer

  Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

  Over køreundervisning

  Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

  Over teoriprøve eller praktisk prøve

  Du kan klage over dit prøveresultat til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen skal have modtaget din klage inden fire uger efter afgørelsen. 

  Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

  Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag.

  13.05.2024 10.28

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Kørekort-app

  Med kørekort-appen har du dit kørekort nemt og sikkert lige ved hånden

  For at kunne oprette dig i kørekort-appen kræver det, at du har et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret.

  Derudover skal du også bruge:

  • et MitID
  • et gyldigt dansk pas, diplomatpas, tjenestepas eller grønlandsk pas.

  Du kan downloade kørekort-appen fra den danske App Store eller Google Play.

  Tekniske krav

  Kørekort-appen er tilgængelig til både iPhones og Android-telefoner. Din mobiltelefon skal som minimum opfylde følgende krav:

  • for iPhones gælder det, at du har en iPhone 7 eller nyere, der kører iOS 14 eller nyere
  • for Android-telefoner gælder det, at din mobiltelefon kører Android 9.0 Pie eller nyere og er udstyret med NFC.

  Kørekort-appen er et frivilligt supplement til dit fysiske kørekort og fungerer som gyldigt kørekort i Danmark. 

  Det betyder, at du kan lade dit fysiske kørekort ligge i skuffen derhjemme, så længe du i stedet kan fremvise din kørekort-app.

  Behold dog dit fysiske kørekort, for det skal du stadig bruge, når du kører i udlandet.

  Med appen kan du:
  • dokumentere, at du har et kørekort under kørsel i Danmark
  • fremvise dit kørekort på mobilen de steder, hvor du eller plejer at bruge dit kørekort, fx som id-bevis.

  Det er dit ansvar at kunne fremvise dit kørekort i appen til politiet. Er din mobiltelefon løbet tør for strøm, eller har den en ødelagt skærm, kan du få en bøde for ikke at have medbragt dit kørekort under kørslen.

  Kørekort-appen følger gyldigheden af dit fysiske kørekort. Det betyder, at du skal have et gyldigt dansk kørekort for at kunne oprette appen, og hvis du fornyer dit kørekort, skal du oprette dig i appen igen. Når du skal forny dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Kørekort-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet, Rigspolitiet, Transportministeriet og Færdselsstyrelsen.

  Du kan kun bruge kørekort-appen i Danmark

  Kørekort-appen kan kun bruges som gyldigt kørekort i Danmark. Husk derfor dit fysiske kørekort, når du rejser til udlandet.

  Politiet kan scanne din kørekort-app

  Bliver du bedt om at vise dit kørekort til politiet, skal du med kørekort-appen vise en QR-kode til politiet, som de scanner for at tjekke din kørekort-app.

  Kørekort-appen som id-bevis

  Hvis du bruger din kørekort-app som id-bevis i andre sammenhænge, fx til at hente en pakke eller ved køb af varer med aldersbegrænsning, kan den person, der tjekker din kørekort-app bede om at scanne den QR-kode, der er beregnet for denne kontrol. Dette er for at få sikkerhed for, at din app er ægte, og at du er indehaveren af id-beviset.

  Dit kørekort skal være gyldigt i Færdselsstyrelsens kørekortregister. Ellers kan du ikke oprette dig i kørekort-appen. I visse tilfælde kan dit kørekort fremstå som ugyldigt i Færdselsstyrelsens kørekortregister, fx hvis det har været meldt stjålet, udløbet eller hvis du har fået frakendt dit kørekort. 

  Hvis du får at vide i kørekort-appen, at dit kørekort ikke er gyldigt, og du ikke mener, at dit kørekort har været meldt stjålet, udløbet eller frakendt, bedes du kontakte Færdselsstyrelsen.

  Telefon: 72 21 88 99

  Færdselsstyrelsen vil hjælpe dig så godt som muligt og undersøge, om der skulle være en fejl i kørekortregistret. Hvis der er en fejl, har Færdselsstyrelsen mulighed for at rette i registeret. Der kan gå op til 30 dage fra opdateringen af oplysninger i kørekortregisteret til, at du vil kunne oprette dig i kørekort-appen. 

  Kørekort-appen følger gyldigheden af dit fysiske kørekort. Det betyder, at du skal have et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret for at kunne oprette appen.

  Hvis du får et nyt kørekort eller fornyer dit kørekort, skal du huske at oprette dig i appen igen. Det vil ikke automatisk blive opdateret til det nyeste.

  Når vi har modtaget de nye informationer i kørekortregisteret, kan du oprette dig i kørekort-appen.

  Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til kørekort-appen, kan du kontakte supporten.

  Support kan kontaktes på:
  Tlf. 33 98 00 90


  Telefontid:

  • Mandag til fredag kl. 08:00-20:00
  • Weekend og helligdage, samt grundlovsdag kl. 10:00-16:00
  • Den 24. og 31. december kl. 10:00-14:00 

  Skriv til os:

  Vejledning til at oprette dig i kørekort-appen

  Hvis du har brug for hjælp til at oprette dig i appen, kan du læse mere i vejledningen.

  Vi modtager en del henvendelser vedrørende mulighed for at indbygge tjek af QR-koden på kørekort-appen i andre løsninger. Vi gør derfor opmærksom på, at QR-koden til ID udelukkende kan verificeres gennem den indbyggede scannerfunktion i kørekort-appen.

  Bemærk, at selvom det er muligt at scanne dele af sekvensen af QR-koden med andre scannere, er dette i sig selv ikke nok til at verificere ægtheden af de data, der fremgår af kørekort-appen. Det skyldes, at der skal anvendes informationer om en nøgle fra Digitaliseringsstyrelsen til at verificere, at data i QR-koden er udstedt og signeret af Digitaliseringsstyrelsen.

  Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at afdække mulighederne for at stille de nødvendige informationer til rådighed, for at verificering af kørekort-appen kan indbygges i andre løsninger. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om eller hvornår det eventuelt bliver muligt.

  EU-reglerne kræver, at et kørekort udstedes fysisk. Derfor gælder kørekort-appen også kun under din kørsel i Danmark.

  Du skal bruge dit danske pas, for at dit pasfoto kan komme ind på kørekort-appen. Dit pas indeholder en chip, hvor dit pasfoto ligger, og når du scanner passet med appen, hentes fotoet ind i din kørekort-app. 

  Fotoet fra dit fysiske kørekort er ikke gemt nogen steder, efter at dit fysiske kørekort blev trykt. Dit pasfoto kan bruges i appen i stedet, fordi det overholder samme krav, som gælder for dit kørekortfoto. Dine øvrige kørekortoplysninger henter vi fra kørekortregisteret.

  Desuden bruges CPR-nummeret i dit pas til at sikre din identitet ved at samstemme oplysningerne fra MitID og dit kørekort.   

  For at oprette dig i kørekort-appen, skal du have:

  • MitID
  • gyldigt dansk kørekort
  • gyldigt pas med dansk CPR-nummer. 

  Kørekort-appen er udviklet som supplement til det fysiske kørekort, som er omfattet af den danske kørekortbekendtgørelse, og du skal derfor have et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret for at kunne oprette dig i appen.

  For at være sikker på din identitet, skal oplysningerne fra dit MitID, kørekort og pas kunne sammenstilles. Det er kun pas, som indeholder et dansk CPR-nummer, som kan anvendes ved oprettelse af appen.

  Du kan ikke bruge et udenlandsk pas, fordi det ikke indeholder et dansk CPR-nummer. Der kan derfor ikke foretages et match mellem et MitID, kørekort og pas, hvis ikke det er dansk og dermed indeholder et CPR-nummer.

  Din kørekort-app vil ikke træde i stedet for det fysiske kørekort, men derimod være et supplement til det fysiske kørekort. Det skyldes blandt andet, at EU-reglerne kræver, at kørekortet udstedes fysisk. Derfor gælder kørekort-appen kun under kørsel i Danmark.

  Kørekort-appen kan kun anvendes på én mobiltelefon ad gangen. Når du har oprettet dit kørekort på en ny telefon, bliver det automatisk afmeldt fra din gamle telefon.

  Vær særligt opmærksom, hvis du opsætter din nye telefon ved brug af en sikkerhedskopi af din gamle telefon. I det tilfælde skal du oprette dig i appen igen.

  Dette problem vil oftest opstå på helt nye telefoner, hvor man forsøger at oprette sig i kørekort-appen, inden en internetbrowser har været anvendt. For at gøre din stardardbrowser klar til brug, skal du først åbne en browser, der understøtter Chrome custom tabs (fx Chrome, Edge eller Samsung Internet m.fl.), derefter logge ind eller fortsætte uden konto og til slut tages et valg ift. privatlivsindstillinger. Nu vil din browser være klar til brug og du kan oprette dig i kørekort-appen.

  Hvis du bruger kørekort-appen som id-bevis, fx til at købe alkohol eller hente en pakke, kan medarbejderen eventuelt bede om at scanne din kørekort-app for at foretage et ekstra sikkerhedstjek af appen.

  Du kan læse mere om at scanne kørekort-appen i vejledningen herunder.

  Du kan også se i en video, hvordan du fremviser kørekort-appen med QR-koder til politiet eller som id-bevis.

  Du kan nulstille din kørekort-app inde i appens menu, hvis du fx:  

  • mister du din mobiltelefon
  • låner din mobiltelefon til en anden
  • ikke har lyst til at være oprettet i kørekort-appen mere.

  Du nulstiller appen ved at bruge selvbetjeningen "Administrér din kørekort-app", som du finder ved at klikke på Start og logge ind med dit MitID.

  Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata i løsningen her:

  Du kan også anmode om et udtræk af alle de persondata, som vi opbevarer om dig i løsningen, ved at trykke på Start og logge ind med dit MitID.

  Kørekort-appen har ikke adgang til information om, hvor du færdes med appen, eller hvordan du bruger den. Digitaliseringsstyrelsen har kun adgang til de normale app-oplysninger fra App Store og Google Play om, hvor mange der har downloadet og installeret samt afinstalleret appen, og hvilke typer enheder der er anvendt.

  Kørekort-appen kan kun anvendes i borgerservice til fx udstedelse af pas eller MitID, såfremt det nødvendige udstyr er til stede.

  Tjek gerne kommunens hjemmeside først, eller tag dit fysiske kørekort eller anden billedlegitimation med for en sikkerheds skyld. 

  Skulle der være sket fejl på dit producerede kørekort, skal du tage kontakt til kommunens Borgerservice. Det er kommunen der opretter eller opdaterer kørekort.

  Kørekort-appen omfatter kun det almindelige lyserøde kørekort og de kategorier, som findes på dette. Det betyder, at forskellige chaufførbeviser, som fx det gule taxakørekort og andre erhvervsbeviser, fortsat skal medbringes fysisk under kørslen.

  Kørekort-appen er kun tilgængelig i den danske, svenske og tyske App Store og Google Play Store.

  Af sikkerhedshensyn kan du ikke anvende kørekort-appen, hvis:

  • du har en iPhone, der er ældre end iPhone 7 med et styresystem under iOS 14. Det skyldes, at ældre iPhones ikke har den teknologi, der skal bruges til at scanne et pas og hente pasfotoet ind i appen.
  • du har en Android-telefon med ældre styresystemer end Android 9.0 (Pie), og som ikke er udstyret med NFC. 

  Hvis du oplever, at dit kørekort er forsvundet, når du åbner kørekort-appen på din iPhone, skal du

  1. lukke din app helt ned (et såkaldt "force-quit"). 
  2. åbne din kørekort-app igen. 
  Sådan laver du et force-quit:

  Et "force-quit" laves på forskellig måde, alt efter din iPhone-model.

  Har din iPhone en "Home-button": 

  1. dobbeltklik på den, så der kommer
  2. en liste over dine nyligt brugte apps kommer frem.
  3. find kørekort-appen
  4. stryg fingeren opad på skærmen for at lukke kørekort-appen ned.

  Har din iPhone ikke en "Home-button":

  1. stryg fingeren opad fra startskærmen
  2. hold fingeren i toppen af skærmen
  3. en liste over dine nyligt brugte apps kommer frem
  4. find kørekort-appen
  5. stryg fingeren opad på skærmen for at lukke kørekort-appen ned. 
  Stadig fejl - opdatér appen?

  Løser det ikke problemet, kan du prøve at opdatere din app til den nyeste version, ved at gå til din App Store og søge på "Kørekort-app".

  Har du fortsat problemer, kan supporten kontaktes på:

  E-mail: koerekortapp@borger.dk
  Telefon:  33 98 00 90 (Telefontid)
   
    

  11.04.2024 12.06

  Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

  Sidst opdateret: 14. maj 2024