Gå til hovedindhold

Sundhedskort og lægevalg

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark og du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang

Indhold

  06.12.2023 13.44

  Nyt sundhedskort

  Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

  Det er også muligt at downloade et digitalt sundhedskort. Det digitale sundhedskort giver de samme rettigheder som det fysiske sundhedskort.

  Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved:

  • læge
  • speciallæge
  • tandlæge
  • tandplejer
  • fysioterapeut
  • fodterapeut
  • kiropraktor
  • psykolog
  • apotek
  • sygehus
  • kommunen

  Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort.

  Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt.

  Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

  Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har MitID.

  Selvbetalt nyt sundhedskort

  Det koster 225 kr. (2024), at få et nyt sundhedskort, bl.a. hvis:

  • sundhedskortet er blevet væk
  • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
  • du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe
  • du skifter navn, og navneskiftet ikke sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab - i nogle kommuner kan det dog også være gratis for andre, der skifter navn . 

  I de fleste kommuner betaler du dit nye sundhedskort med Visa/Dankort. Hvis du ikke har et Visa/Dankort, skal du kontakte din kommune for at finde ud af, hvordan du betaler for dit nye sundhedskort.

  Gratis nyt sundhedskort

  Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

  • det er det første sundhedskort der udstedes til dig
  • du overgår fra hvilende sikret, fx når du ophører med værnepligt
  • du flytter til ny adresse
  • din læge lukker sin praksis eller din læges praksis deles i flere
  • du skifter navn ved ægteskab. Bemærk at navneskiftet skal ske i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen. I nogle kommuner kan det også være gratis ved navneskifte af andre grunde.
  • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge (kun gratis hvis lægeskiftet sker senest 60 dage efter din 15 års fødselsdag)
  • hvis du ændrer cpr-nummer
  • sundhedskortet er over 4 år gammelt, og der er brud eller revner i kortet
  • der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet.

  Du får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort, medmindre kortet er i stykker/eller der er en defekt ved magnetstriben. Her skal du selv henvende dig til din kommune, som kan bestille et nyt kort til dig.

  Det tager normalt omkring 2-3 uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog i særlige tilfælde udstede et midlertidigt dokument, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

  På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

  NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

  Tilmeld dig NemSMS

  Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

  Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

  Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS:

  På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

  Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om det gule sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til Styrelsen for Patientklager inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen fra kommunen.

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
  06.12.2023 13.44

  Valg af læge

  Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

  Kan jeg beholde min læge, når jeg flytter?

  Du kan altid vælge at beholde den læge du har, uanset hvor langt væk du flytter.

  Flytter du mere end 15 kilometer væk fra din nuværende bopæl – 5 kilometer hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet) - kan du:

  • vælge at beholde din nuværende læge eller
  • vælge en ny læge som har åbent for tilgang af patienter.

  Vælger du en læge, der ligger mere end 15 km fra din bopæl (5 kilometer i hovedstadsområdet), accepterer du, at du ikke kan opsøge anden læge nær din bopæl i tilfælde af ikke-livstruende sygdom. 

  Hvis du ønsker en læge med lukket patienttilgang

  Du kan vælge en læge, der har lukket for tilgang af nye patienter, hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

  • din ægtefælle, samlever eller andre på din adresse har den læge
  • du fylder 15 år, og den læge, du vil have, er læge for mindst en af dine forældre
  • du overgår fra sygesikringsgruppe 2 til 1, og lægen er den læge, som du senest har været tilmeldt i sygesikringsgruppe 1.
  • der ikke er mindst to læger med åbent for tilgang af nye patienter inden for 15 kilometer fra din bopæl (5 kilometer, hvis du bor i hovedstadsområdet). Lægevalget er afhængigt af, at lægen med lukket for tilgang accepterer din ansøgning om dispensation.
  Regler for hjemmebesøg

  Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

  Hvis du vælger en læge, som ligger længere end 15 km fra din bopæl (5 kilometer i hovedstadsområdet), har du fortsat ret til hjemmebesøg, hvis din læge vurderer det nødvendigt. Hvor det ikke er muligt for din egen læge at aflægge hjemmebesøg, kan din læge efter konkret aftale med stedlig læge, lade denne løse hjemmebesøgsopgaven.

  Valg af læge på plejehjem eller bosted

  Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

  Børn under 15 år har som udgangspunkt samme læge/klinik som deres forældre (eller værge).

  Har I som forældre fælles forældremyndighed og fælles bopæl, men hver jeres læge/klinik, kan I selv beslutte, hvilken af disse læger/klinikker jeres barn skal være tilmeldt.

  Hvis I har hver jeres bopæl, har børnene som hovedregel samme læge som den af jer, hvor børnene er bopælsregistreret.

  Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

  • Det er gratis at skifte læge fra den dag i måneden, du fylder 15 år, og i 60 dage efter. Herefter koster det 220 kr. (2023)
  • Du skal have MitID for at skifte læge.

  Det er gratis at skifte læge, hvis:

  • din nuværende læge lukker sin praksis
  • din nuværende læges praksis deles i flere
  • du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge

  Ellers koster det 225 kr. (2024) at skifte læge.

  Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

  NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

  Tilmeld dig NemSMS

  Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

  Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

  Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.

  På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

  Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
  Sidst opdateret: 7. december 2023