Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri

Nedrivning af bygninger

Før du river dele af en bygning eller en hel bygning ned, skal du søge kommunen om tilladelse til nedrivningen.

Indhold

  Hvordan søger du om tilladelse til en nedrivning?

  Du skal søge om tilladelse til nedrivningen ved at benytte selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø.

  Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Fuldmagt fra ejer, hvis ansøger ikke er ejendommens ejer
  • Bygningens nummer i henhold til BBR-meddelelse
  • Situationsplan, der viser bygningens placering på grunden
  • Billeder af alle bygningens fire facader (sendes kun for bygninger, der er 50 år eller ældre.

  Vi opkræver et gebyr, når vi behandler ansøgninger om tilladelse til nedrivning.

  Gebyret opkræves efter den gældende timesats for byggesager.

  Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

  Vær opmærksom på, at det kræver speciel tilladelse, hvis der er tale om fredede eller bevaringsværdige bygninger, der skal nedrives. Det gælder for bygninger, der er 50 år eller ældre.

  Kontakt altid kommunen, hvis du ønsker at foretage en nedrivning.

  Hvor længe gælder en nedrivningstilladelse?

  En nedrivningstilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

  Se også: Sådan skal du håndtere affald fra en nedrivning

  Bygge- og anlægsaffald

  Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

  Sidst opdateret: 27. juni 2023

  Kontakt

  Byg

  Telefontid

  Mandag: kl. 13:00 til 14:30
  Tirsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Onsdag: kl. 13:00 til 14:30
  Torsdag: kl. 13:00 til 16:30
  Fredag: Telefonen er lukket

  Telefon: 97 11 41 60

  E-mail: byg@mariagerfjord.dk