Gå til hovedindhold
Bolig og Byggeri
Erhverv

Tilladelse til udstykning

Hvis du ønsker at udstykke en ejendom, skal du henvende dig til en privatpraktiserende landinspektør. Det er kun en landinspektør, der må udføre udstykningsarbejde

Indhold

  Hvilke muligheder har jeg for at udstykke min ejendom?

  Har du et konkret ønske om at udstykke din ejendom, eller ønsker du oplysninger om, hvilke muligheder der er for udstykning af din ejendom, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg. 

  Der er forskellige forhold, der har indflydelse på, om din ejendom kan udstykkes, og hvordan den kan udstykkes: 

  • Er ejendommen beliggende i byzone eller landzone?
  • Hvis ejendommen er beliggende i byzone, kan der gives en tilladelse, hvis udstykningen er i overensstemmelse med kommuneplan, lokalplan eller lign. I byzonen er det bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven, der er gældende. Desuden skal udstykningen være i overensstemmelse med eventuelle tinglyste servitutter.
  • Hvis ejendommen er beliggende i landzone, kan der gives en tilladelse, hvis udstykningen ligger inden for de afgrænsede landsbyområder i kommuneplanen. I landzonen er det bestemmelserne i Planloven og Naturbeskyttelsesloven, der er gældende.

  Hvordan får jeg en tilladelse til udstykning?

  Kontakt Plan i Teknik & Miljø med henblik på at indlede en forhåndsdialog om dine muligheder, inden du kontakter en landinspektør.

  Dernæst skal du kontakte en privatpraktiserende landinspektør, der skal sende en ansøgning til kommunen på din anmodning. Ansøgningen skal sendes til Plan & Byg.

  På tinglysningen kan du undersøge, hvad der er tinglyst på din ejendom.

  Yderligere information

  Du kan finde yderligere information i den relevante lovgivning på området. Du kan finde gældende lov på retsinformations hjemmeside

  • Naturbeskyttelsesloven
  • Byggeloven
  • Planloven
  Sidst opdateret: 11. december 2023

  Kontakt

  Plan

  Telefon: 97113000

  E-mail: plan@mariagerfjord.dk