Gå til hovedindhold

Varmeplan

I varmeplanen kan du se, hvor du som boligejer kan forvente at få mulighed for at koble din ejendom på fjernvarme inden for de kommende år. Du kan også se i hvilke områder, man endnu er ved at undersøge alternative muligheder for varmeforsyning.

Indhold

  Klimaloven fra 2020 indeholder en målsætning om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 (set i forhold til niveauet i 1990), og at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.

  På baggrund af krigen i Ukraine og stigende energipriser er der også et politisk mål om, at Danmark hurtigt bliver uafhængig af russisk gas. Denne målsætning har været med til at fremrykke behovet for den grønne omstilling på varmeforsyningsområdet.

  I juni 2022 blev regeringen og KL derfor enige om en aftale, der skulle fremskynde varmeplanlægningen med henblik på at udfase naturgas til opvarmning og give borgere i områder udlagt til individuel gasforsyning klar besked om, hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme.

  Derfor skal kommunerne bl.a.:

  • Gennemføre planlægningsindsats i 2022 for gasforsynede områder
  • Give ejendomsejere med gas- og oliefyr i disse områder klar besked inden udgangen af 2022 om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at skifte til anden opvarmningsløsning

  Fjernvarmeselskaber skal udarbejde projektforslag til godkendelse inden udgangen af 2023, med deraf følgende forsyningspligt senest i 2028. 

  Om Mariagerfjord Kommunes varmeplan

  Ovenstående er baggrunden for Mariagerfjord Kommunes varmeplan, som dog omfatter hele Mariagerfjord Kommune, og derfor ikke begrænser sig til de gasforsynede områder.

  I 2022 er det dog kun ejendomsejere, der ligger i gasforsynede områder, som vil modtage besked om muligheden for skifte til fjernvarmeforsyning inden årsskiftet.

  Varmeplanen ikke er retsgyldig, og dermed ikke bindende for varmeforsyningerne, ligesom der heller ikke er tilslutningsforpligt for de berørte ejendomsejere.

  Uanset om kommunen godkender de fremsendte projektforslag i 2023, er de økonomiske forudsætninger i projekterne betinget af en høj tilslutning fra ejendomsejernes side, hvorfor udvidelserne i planen ikke nødvendigvis realiseres.

  Sidst opdateret: 16. januar 2023

  Mariagerfjord Kommunes varmeplan

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Knud Erik Jensen

  Miljø og Klima

  Email: knuje@mariagerfjord.dk