Gå til hovedindhold

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er et andet ord for biologiske mangfoldighed. Det bliver ofte brugt til at beskrive variationen af arter, men det dækker i virkeligheden også over variation inden for arter, det vil sige den genetiske variation. Biodiversitet dækker også over levesteder, som vi kalder økosystemer, og samspillet mellem arterne og deres økosystemer.

Indhold

  Biodiversiteten er truet

  Ordet biodiversitet stammer fra en sammenskrivning af det græske ord bios, som betyder liv, og det latinske ord diversus, som betyder forskelligartet. Biodiversitet er et forholdsvis nyt ord, som først gang blev anvendt i 1986.

  Selvom mange mennesker holder meget af naturen, så er mange arter i dag truet eller sjældne. Det gælder ikke kun for tigeren i Indien, næsehornet i Afrika eller næbdyret i Australien. Også i Danmark har vi mange truede og sjældne arter. Det fremgår af den såkaldte Rødliste, som er eksperternes opgørelse over, hvordan naturen har det.

  Af den danske Rødliste fremgår det, at næsten 42% af alle arter i Danmark er truede.

  Man vurderer i dag, at de fem største trusler mod vores biodiversitet er følgende:

  1. Ødelæggelse af levesteder (for eksempel opdyrkning eller dræning)
  2. Overudnyttelse af arterne (for eksempel fiskeri og skovbrug)
  3. Klimaforandringer
  4. Forurening (for eksempel med næringsstoffer)
  5. Invasive arter (arter, der ikke hører naturligt hjemme og udkonkurrerer andre arter)

  Biologerne vurderer, at jordens arter uddør 10-100 gange hurtigere, end de naturligt ville gøre, primært fordi vi mennesker fylder for meget

  Har vi særlig biodiversitet i Mariagerfjord Kommune?

  Ja, det har vi i den grad! Her følger en kort beskrivelse af en række arter, som er meget sjældne i Danmark og som samtidig findes i Mariagerfjord Kommune.

  • Lysbuget knortegås
  • Hvid sækspore
  • Paludella
  • Bølleblåfugl

  Læs mere om biodiversitet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Sådan skaber du selv biodiversitet i dit lokalområde

  Mariagerfjords afdeling fra Danmarks Naturforening har sammensat lidt inspirationsmateriale til hvordan man selv skaber mere vild natur i byområderne.

  Find inspiration hos Danmarks Naturforening Mariagerfjord.

  Sidst opdateret: 20. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Natur

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: naturgruppen@mariagerfjord.dk