Gå til hovedindhold

Midlertidige aktiviteter

Ved visse bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter samt f.eks. sandblæsning og overfladebehandling af fritstående konstruktioner, skal du anmelde disse aktiviteter til kommunen, inden du går i gang.

Indhold

  Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

  I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m. kan der midlertidigt forekomme støvende, støjende eller vibrationsfrembringende aktiviteter.

  Du skal anmelde følgende aktiviteter til kommunen senest 14 dage før, arbejdet går i gang.

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling - f.eks. sandblæsning
  • Overfladebehandling af fritstående konstruktioner

  Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige for aktiviteten har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener fra omgivelserne.

  Skemaet til anmeldelse af midlertidige aktiviteter skal udfyldes og sendes til Mariagerfjord Kommune. Hører du ikke fra kommunen senest 14 dage efter, at din anmeldelse er modtaget, kan du gennemføre aktiviteten som planlagt.

  Sørg altid for i god tid før arbejdet påbegyndes at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støj, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.

  Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk