Gå til hovedindhold

Skadedyr og nyttedyr

Her kan du læse om forskellige skade- og nyttedyr

Indhold

  De forskellige skade- og nyttedyr

  Læs om de forskellige skade- og nyttedyr. Find hjælp og vejledning til de forskellige arter, deres forhold og eventuel bekæmpelse.

  Du har pligt til at anmelde rotter

  Opdager du tegn på rotter på din ejendom, har du pligt til at anmelde det til kommunen. Det skal du gøre elektronisk

  Brug selvbetjeningsløsningen Anmeld Rotter her på siden. 

  Hvis du er fritaget for elektronisk post eller af andre grunde ikke har mulighed for selv at oprette en elektronisk anmeldelse, så kontakt os på tlf. nr. 97 11 30 00.

  Der skal altid oprettes en anmeldelse før en bekæmpelse kan sættes i gang.

  Hvis du har rotter indendørs og opretter en anmeldelse inden kl. 12, vil du blive kontaktet samme dag. Hvis du opretter anmeldelse efter kl. 12, vil du blive kontaktet inden kl. 12 dagen efter.

  Weekend eller helligedage

  Opdager du rotter i weekenden eller på helligdage skal du stadig oprette en elektronisk anmeldelse. Hvis du ikke selv har mulighed for at oprette en elektronisk anmeldelse, så kontakt Mortalins vagttelefon på tlf. 78 77 34 60.

  Bekæmpelse af rotter

  Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af farlige sygdomme.

  • Efter vi har modtaget din indberetning, vil du få besøg af den kommunale rottebekæmper. Du bliver altid kontaktet inden 1. besøg.
  • Du bør tilstræbe at være hjemme, når rottebekæmperen kommer. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og kan give dig råd og vejledning om, hvordan du kan undgå fremtidige rotteproblemer.
  • Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, fordi du allerede har betalt til ordningen via ejendomsskatten

  Tegn på rotter kan være:

  • Rottelorte, som er sorte, aflange, runde og lidt mindre end en fingerspids
  • Piben og kradsen
  • Skarp og ubehageligt lugt af kloak eller grisestald
  • Huller i jorden tæt på et dæksel eller fundament
  • Huller ca. på størrelse med en tennisbold i vægge, gulve og paneler indendørs.

  Læs mere i Mariagerfjord Kommunes Handlingsplan for rottebekæmpelse.

  Hvert år i perioden 1. oktober til 1. marts vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

  Tilsynspligtige ejendomme er:

  • Erhvervsejendomme med dyrehold
  • Primærproduktioner af fødevarer og foder til dyr
  • Ejendomme som opbevarer foderstoffer til dyr eller planteprodukter, som anvendes til produktion af fødevarer til mennesker
  • Ejendomme uden primærproduktion, hvis der f.eks. opbevares frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende produkter, som efter pakning sælges til konsum for mennesker

  Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter.
  Tilsynet udføres i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Tilsynsbesøget

  Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive lagt en seddel i postkassen, om at du har haft besøg. Hvis der er konstateret rottetilhold på din ejendom, vil det ligeledes fremgå oplysninger herom.

  Kommunens rottebekæmper er forpligtet til at gennemgå ejendommen – også hvis der ikke træffes nogen hjemme. Rottebekæmperen foretager en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter.

  Der er pligt til at anmelde rotter til kommunen - du kan anmelde rotter i selvbetjeningsløsningen "Anmeld rotter".

  Er der larm på loftet, så kan det være en husmår, der har fundet vej derind. Husmåren er noget større end en rotte, og kan buldre temmelig kraftigt, men gnaver ikke i træværket.

  Læs mere om husmåren, og hvordan man kommer af med den.

  Bier er som udgangspunkt nyttedyr, som er spændende at følge på tæt hold. Frugttræer, buske og blomster bestøves, man får flere jordbær og der bliver flere frø, bær og frugter til fuglene.

  Hvis du har problemer med bier i din have, kan du kontakte Danmarks Biavlerforening, som kan give råd og vejledning.

  Læs mere om Danmarks Biavlerforening.

  Hvepse eller rettere gedehamse kan være irriterende, men også nyttige da de tager mange fluer og skadelige sommerfuglelarver.

  Ved meget store gedehamseboer, og hvis der er tale om den store gedehams, bør man udvise stor forsigtighed og eventuelt overlade bekæmpelsen til en professionel skadedyrsbekæmper.

  Det er hyggeligt at have høns gående i baghaven og samtidig være selvforsynende med æg. Desværre giver hønse- og fuglehold i byområder ofte problemer i form af støj- og lugtgener. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at du orienterer dine naboer, før du etablerer hønsegård eller voliere. Placering af hønsegård eller voliere bør drøftes med din nabo.

  Læs mere om reglerne for dyrehold her.

  Bynære kolonier af råger er ofte stor gene for naboerne, da rågerne er meget støjende omkring kolonierne. Det er primært i ynglesæsonen fra marts til juni, at generne er størst.

  Kommunen kan, med tilladelse fra Naturstyrelsen, regulere råger på egne arealer. Lige nu er der kun råger på kommunale arealer i den centrale del af Hadsund.

  Reguleringen sker primært ved at skyde unger i perioden 1. maj til 15. juni med salonriffel. De senere år har kommunen endvidere forsøgt sig med andre skræmmeforanstaltninger, blandt andet jagt på voksne fugle, gaskanoner og overflyvning med falkoner falke. Det er kommunens mål med reguleringen, at rågerne flytter væk fra de centrale dele af byen og ud i skovene omkring byen, hvor de ikke genere.

  Kommunen er løbende i dialog med Naturstyrelsens eksperter på området, så vi kan være så effektive som muligt.

  Er du generet af råger, er du velkommen til at henvende dig til kommunen, men som nævnt kan vi kun aktivt gribe ind, hvis rågerne findes på kommunens egne arealer.

  Læs mere i vores Plan for bekæmpelse af råger på kommunale arealer

  Generet af råger

  Send en mail til os på naturgruppen@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 13. december 2023