Gå til hovedindhold

Adgang til naturen

Der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd i Mariagerfjord Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor du må færdes og hvornår

Indhold

  Det åbne land

  Du har lov til at gå og cykle på alle veje og stier i det åbne land. Ejeren kan dog forbyde færdsel, hvis det f.eks. er til væsentlig gene for privatlivets fred.

  Du må også færdes på udyrkede arealer fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, når de ikke er indhegnede. Af hensyn til privatlivets fred, må du dog ikke opholde dig i længere tid tættere end 150 meter fra beboelser.

  Hvis at udyrket areal er hegnet ind, er du velkommen til at gå ind i området, hvis der ikke er græssende husdyr, og hvis du kan komme ind gennem låger, stenter og lignende.

  Langs kysten

  Du har lov til at gå en tur langs næsten alle danske kyststrækninger døgnet rundt. Af hensyn til privatlivets fred må du dog ikke opholde dig eller bade på private strande, når du er indenfor 50 meter af beboelsesbygninger.

  Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden, ligesom du heller ikke må køre i bil.

  Er du på hesteryg, må du ride på den ubevoksede del af stranden i perioden fra 1. september til 31. maj.

  Hunde er meget velkomne langs stranden, men af hensyn til dyr og fugle samt andre gæster, skal de være i snor i perioden fra 1. april til 30. september. Hunden skal også være i snor, hvis der er græssende dyr i området.

  I skove

  Reglerne for færdsel i skov afhænger af, om du er i en privat eller offentlig skov.

  I private skove må du gå tur eller cykle, men kun på veje og stier, fra klokken 6 om morgenen til solnedgang. . Af hensyn til privatlivets fred, må du dog ikke opholde dig i længere tid tættere end 150 meter fra beboelser.

  Når der er jagt i skoven, eller der udføres intensivt skovarbejde, kan skovejeren spærre skoven af midlertidigt. Er skoven under 5 ha, kan skovejeren helt forbyde adgang.

  I offentlige skove må du færdes døgnet rundt, og du er velkommen til at bevæge dig uden for veje og stier. Når der er jagt i skoven, eller der udføres intensivt skovarbejde, kan skoven være spærret af midlertidigt.

  Hunde er meget velkomne i skove, men af hensyn til dyr og andre skovgæster, skal hunde altid føres i snor.

  Det gælder dog ikke i de særlige hundeskove, som du kan finde på Luft din hund i Mariagerfjord Kommune.

  Mountainbike

  I Mariagerfjord Kommune er der gode muligheder for at få motion og samtidig nyde vores smukke natur. Der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd i Mariagerfjord Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor og hvornår du må færdes.

  Mere om mountainbike

  Som udgangspunkt må du cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel. Det vil sige på de fleste stier og veje i alle skove i kommunen. Man må ikke cykle i skovbunden, på dyreveksler eller stier, som ikke er egnede til cykling.

  Det er tilladt at cykle og gå på skovveje og stier, der er egnede til cykling på en almindelig cykel fra kl. 6 til solnedgang. Er skove under fem hektar, må ejeren gerne lukke den af for offentligheden.

  Kommunens skove er Hobro Østerskov, Hørby Plantage samt Linddale og Ravns Graner ved Hadsund.

  Der er ikke dedikerede mountainbikeruter i kommunens skove, så her gælder samme regler som ovenfor. Der er til gengæld gode muligheder for at benytte sig af de etablerede ruter i nabokommunens naturområder og i statsskovene. I Rold Skov er der etableret en stor mountainbikerute ca. 18 km fra Hobro. Herudover er der i nærområderne flere ruter i blandt andet Fussingø skovene ca. 20 km fra Hobro samt ved Viborg.

  Flere informationer omkring mountain biking i den danske natur kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

  Sidst opdateret: 30. august 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Natur

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: naturgruppen@mariagerfjord.dk