Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand

At nedsive sit regnvand i egen have kan have mange fordele. Oftest bruges faskiner til nedsivning, men der findes andre muligheder, her kan du læse mere om de forskellige muligheder, samt krav til nedsivning.

Indhold

  Der er mange fordele ved at nedsive eller anvende tag- og overfladevand lokalt på din ejendom. Bl.a. mindskes belastningen på kloakrørene og de vandløb og søer, der modtager vandet samtidigt med, at grundvandsdannelsen øges.

  En anden fordel kan være den økonomiske, hvis der er langt fra tagnedløbene til regnvandsskelbrønden. I så fald skal kloakmesteren grave mere og bruge mere tid og materiale, hvorved regningen til kloakmesteren bliver dyrere.

  Nedsivning af tag- og overfladevand kan gøres på mange måder. Dette kaldes i daglig tale LAR (Lokal Afledning af Regnvand). De mest hyppige måder at nedsive på er via faskiner, men mange er begyndt at tænke regnvand ind som en del af haven, enten ved et regnvandsbed eller blot ved at nedsive direkte på terræn. Man kan også opsamle regnvandet og bruge det til havevanding.

  Det er dog ikke alle steder, der er egnet til at nedsive, dette kan skyldes:

  • At grundvandet skal beskyttes mod forurening
  • At jorden er for leret og vandet derfor ikke kan trænge ned
  • At der er for høj grundvandsstand

  Man kan selv lave en nedsivningstest på sin ejendom eller man kan få en autoriseret kloakmester til at hjælpe. Kloakmesteren kan også vejlede om dimensionering af størrelsen og placering af LAR-projektet.
  Faskiner skal overholde nedenstående afstandskrav:

  • 5 meter til bygning med beboelse eller kælder
  • 2 meter til øvrige bygninger
  • 2 meter til skel
  • 25 meter til vandløb
  • 25 meter til private vandboringer
  • 300 meter til almene vandforsyningsboringer i indsatsområder

  Husk man skal ansøge Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at nedsive via faskine eller regnvandsbed, dette gøres via Byg og Miljø.

  Sidst opdateret: 12. juli 2022