Gå til hovedindhold

Separatkloakering

Mariagerfjord Kommune er i gang med at blive separatkloakeret. Ved separatkloakering menes der at regnvand og spildevand skilles ad og løber i hver sin ledning. Her ledes spildevandet til Mariagerfjord Renseanlæg, mens tag- og overfladevandet ledes til søer, vandløb og fjorden.
Læs mere og bliv klogere på om det betyder noget for dig.

Indhold

  Det er et stort og tidskrævende projekt at skille regn- og spildevand fra hinanden (separatkloakering) i hele Mariagerfjord Kommune, men det er et nødvendigt led i planerne for at tilpasse kommunen til de øgede vandmængder. I dag løber regn- og spildevand mange steder i samme system (fælleskloakering), og alt vandet ledes til renseanlæg. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet.

  Mariagerfjord Kommune er i fuld gang med at separatkloakere i de fælleskloakerede områder af kommunen – et arbejde der forventes at løbe til omkring år 2070.
  Hvis du er interesseret i at vide, hvorfor man gør det, hvad fordelene er, og hvad det betyder for borgere, bygherre, m.v., kan du se denne korte beskrivende film.

  • Rensningen af vandet bliver mere effektiv.
  • Vandmiljøet skånes for forurening.
  • Oversvømmelser i kældre og på gader reduceres.

  Hvis du bor i et område, der er fælleskloakeret, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Forsyningsselskabet Mariagerfjord Vand laver kloaknettet i vejen, mens arbejdet på din grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, som du selv skal kontakte og betale for. Regnvandet skal enten tilsluttes regnvandskloakken i vejen eller nedsive på din grund, du kan også lede dele af regnvandet til regnvandskloakken og nedsive resten på din grund.

  Ja, du kan sagtens separatkloakere din ejendom inden de offentlige kloakker i dit område separatkloakeres. Hvis du alligevel skal have lavet et anlægsprojekt, så adskil dit regn- og spildevand med det samme, da din ejendom sikkert separatkloakeres inden for en nærmeste fremtid. Herved slipper du for, at store dele af din ny anlagte indkørsel eller have skal graves op igen, når der separatkloakeres i vejen.

  Find en autoriseret kloakmester på Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. Følg linket nedenfor, indtast et firma eller postnummer og vælg kloakmestervirksomhed så kommer der en liste:
  Autorisationsregister | Sikkerhedsstyrelsen

  Dine to nye skelbrønde kan kloakmesteren hente gratis hos Mariagerfjord Vand.
  Bor du i et fælleskloakeret område kobles regn og spildevand sammen ude i vejen. Det er vigtigt, at kloakmesteren kobler regn- og spildevand sammen efter de to nye skelbrønde, som han sætter på din grund. Herved kan kloakmestren, der laver arbejdet i vejen hurtigt om koble, når regn- og spildevand skilles ad i vejen.

  Mariagerfjord Vand afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og de opkræver ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det du skal betale, er separeringen af regn- og spildevand på din egen grund og ledningernes tilslutning til de nye stik, som Mariagerfjord Vand fører frem til skel.

  • Spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til offentlig spildevandsledning
  • Regn-, overflade- og drænvand fra din grund udledes til offentlig regnvandsledning.

  Kloakmesteren, der laver separatkloakeringen på ejendommen, skal gennemgå hele kloaksystemet, for at sikre, at der ikke er fejlkoblinger.

  Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og dit system er sluttet til Mariagerfjord Vands ledningssystem, skal det færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune.

  Færdigmelding består af et skema samt en kloaktegning. Begge dele skal udfyldes af den autoriserede kloakmester.

  Der kan færdigmeldes gennem Byg og Miljø, eller færdigmelding og kloaktegning kan sendes direkte til spildevand@mariagerfjord.dk

  Sidst opdateret: 8. november 2022