Gå til hovedindhold

Spildevand fra erhvervsvirksomheder.

Virksomheder, der har processpildevand, kræver en tilslutning til at tilslutte sig den offentlige kloak. Her kan du læse hvornår der skal søges om en tilslutningstilladelse.

Indhold

  Tilslutningstilladelser

  Virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig offentlig kloak. Med processpildevand menes der spildevand fra virksomhedens produktion, drift, rengøring, oplagspladser og vaskepladser. Her vil spildevandet ofte være mere forurenet, og derfor kræver det en særlig tilladelse til at lede industrispildevand på spildevandssystemet.

  Virksomheder skal søge om tilslutningstilladelse i følgende situationer:

  • Nyetablering.
  • Udvidelse eller ændring, der medfører forøget forurening.
  • I har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse.

  Ved bygge- og anlægsaktiviteter skal I søge om midlertidig tilladelse til afledning af spildevand.

  Ansøgning om tilslutningstilladelse skal ske digitalt via Byg og Miljø.

  Sidst opdateret: 12. juli 2022