Gå til hovedindhold

Udledning af tag- og overfladevand samt oppumpet grundvand

Udledning af grundvand samt tag- og overfladevand kræver en tilladelse, en ansøgning om tilladelse til udledning skal sendes til spildevand@mariagerfjord.dk.

Indhold

    Der er generelt forbud mod at tilføre vandmiljøet forurenende stoffer. Dog kan oppumpet grundvand tilføres vandløb, søer eller havet, efter kommunen har givet tilladelse hertil. Tilladelsen sikrer, at udledning af oppumpet grundvand ikke forhindrer, at målsætninger for vandområderne kan opfyldes.

    Udledning af tag- og overfladevand til vandløb, sø, grøft eller dræn kræver en tilladelse fra Mariagerfjord kommune.
    Du skal sende en ansøgning og bilag til: spildevand@mariagerfjord.dk.

    Sidst opdateret: 23. september 2022