Gå til hovedindhold

Farligt affald fra virksomheder

Farligt affald er affald, der er farligt for mennesker og miljøet, og derfor er omfattet af skrappere krav til håndtering end andre typer af affald.

Indhold

  Hvad er farligt affald?

  Farligt affald er olie- og kemikalieaffald, der ifølge Affaldsbekendtgørelsens bilag 3 kendetegnes ved følgende egenskaber:

  • Brandfarligt
  • Lokalirriterende
  • Sundhedsskadeligt
  • Giftigt
  • Kræftfremkaldende
  • Ætsende
  • Smitsom
  • Reproduktionstoksiske
  • Mutagene
  • Stoffer der frigør giftige luftarter
  • Allergifremkaldende
  • Økotoksisk
  • Affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof (f.eks. ved udvaskning med en af de overfor anførte egenskaber)

  Læs mere i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3. 

  Særlige regler for opbevaring, transport og bortskaffelse af affald

  Olie og kemikalier inklusiv farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarlig. Dermed kan I minimere risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på virksomheden.

  Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. I folderen kan I se, hvilke krav, kommunen stiller til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

  Forskriften gælder for alle virksomheder i Mariagerfjord Kommune, der ikke er omfattet af regler om godkendelse af listevirksomhed eller af andre bestemmelser udstedt efter Miljøbeskyttelsesloven.

  Læs Mariagerfjord Kommunes Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. 

  Farligt affald kan virksomheder aflevere på følgende måder:

  • benytte en indsamler eller transportør, der er registeret i Affaldsregistret. Affaldsregistret er et register over de transportører og behandlingsanlæg, som er godkendt hos Energistyrelsen. 
  • aflevere på genbrugspladserne med et gyldigt erhvervsmærkat synligt i forruden. 

  Læs mere om erhvervsmærkater samt priser og bestilling af mærkat. 

  Læs om Energistyrelsens Affaldsregister.

  Miljømyndigheder kan kræve dokumentation for, at en virksomheds affald er bortskaffet korrekt. Derfor er det vigtigt, at du som ejer eller affaldsansvarlig på en virksomhed, kræver en kvittering for at affaldet er afhentet eller afleveret. Hvis du afleverer på genbrugspladsen, kan du få en kvittering ved henvendelse til personalet. 

  Mindre mængder farligt affald, som ikke er produktionsaffald, kan bortskaffes via miljøkassen. Det kan f.eks. være affald fra administration, personalerum, vedligehold og lignende.

  Eksempler på denne type affald

  • Batterier
  • Printerpatroner
  • Elsparepærer
  • Små bøtter maling
  • Kemikalie-rester
  • Ubrugte rengøringsmidler
  • Småt elektronik
  Sidst opdateret: 4. maj 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Helle Kragelund og Kim Baade Christiansen

  Farligt affald

  Telefon: 97113000