Gå til hovedindhold

Jorddepoter

Aflevering af jord kan ske på jorddepoterne på Finlandsvej og Ølsvej.

Indhold

  Aflevering af jord

  For alle tilførsler af jord til jorddepoterne gælder, at transportøren skal kontakte Mariagerfjord Kommune for at få adgang til jorddepotet. Transportøren skal i den forbindelse udfylde en formular med titlen "Modtagelse af jord".

  Den nævnte formular kan hentes som pdf-fil nederst på denne side.

  For alle tilførsler af jord til depotet gælder, at der skal sættes et skilt med et fortløbende nummer i det parti jord, der bliver tippet af. Dette skilt bliver udleveret hos Mariagerfjord Kommune.

  Jordtyper

  På jorddepoterne må der afleveres ren jord (kat. 1 jord)

  Jordflytning anmeldes altid via www.jordweb.dk. Transportøren skal desuden være i besiddelse af en godkendt anmeldelse om jordflytning fra hjemkommunen, hvis det ikke er Mariagerfjord Kommune. Det afleverede læs må ikke indeholde forurenende stoffer eller affald af nogen art, såsom murbrokker, tømmer, haveaffald eller slam.

  Kontrol af aflæsning - Vær opmærksom på, at det afleverede læs ikke er godkendt af Mariagerfjord Kommune, før jorden er behandlet. Ved mistanke om at jorden er forurenet, forbeholder vi os ret til at foretage analyse og eventuel påkræve behandling af jorden på anmelders regning.
  Det er ikke tilladt for transportøren at læsse og transportere jord, som allerede er læsset af.

  Betaling - Ikke-registrerede kunder kan kun betale kontant, mens momsregistrerede virksomheder kan oprettes som kontokunder. Her er betalingsfristen løbende måned + 20 dage.

  Hent formular til modtagelse af jord på jorddepot.

  Takster for modtagelse af jord fremgår af kommunens generelle takstblad

  Der skal betales en håndteringstakst hvis jorden indeholder genanvendelige materialer, brændbart affald, deponeringsegnet eller farligt affald.

  Sidst opdateret: 31. januar 2024

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  E-mail: jord@mariagerfjord.dk