Gå til hovedindhold

Flydende husdyrgødning

Her kan du læse mere om opbevaring af flydende husdyrgødning

Indhold

  Hvad siger loven?

  Beholdere til flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller en tæt overdækning af naturligt flydelag.


  Logbog

  For beholdere med naturligt flydelag skal der mindst én gang om måneden føres logbog.

  Logbogen skal
  • Indeholde beskrivelse af flydelagets tilstand, dato for omrøring, udbringning og tømning samt oplysninger om evt. tilførsel af snittet halm, fast gødning eller leca.
  • Føres både i skema 1 og skema 2. - Skema 1 og 2 finder du i logbogen.
  • Gemmes i mindst 5 år og forevises i forbindelse med kommunens tilsyn med ejendommen.

  Find logbogen via den digitale selvbetjeningsløsning øverst til højre på siden.

  Du kan finde mere vejledning til logbogen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Gyllebeholder

  Gyllebeholderen skal være forsynet med dykket indløb og flydelaget må ikke brydes ved pumpning fra stald til beholder.

  Ved overpumpning af gylle fra gyllebeholder til transportvogn, skal arbejdet overvåges konstant. Pumpen skal være monteret med timer, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere, end hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn.

  5 eller 10 års beholderkontrol

  Gyllebeholdere/ajlebeholdere større end 100 m3 skal kontrolleres af et autoriseret firma mindst hvert 10. år.

  Hvis gyllebeholderen er beliggende mindre end 100 meter til et vandløb eller en sø større end 100 m3, skal beholderen kontrolleres mindst hvert 5. år.

  Du skal selv sørge for:

  • At fremsende anmodning om beholderkontrol til firmaet.
  • At kontrolrapporten sendes til kommunen.

  Hvis du vælger, at beholderen ikke skal kontrolleres og ikke skal anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning, kan du benytte skemaet til Erklæring om beholder tages ud af drift -

  Find skemaet Erklæring om beholder tages ud af drift i selvbetjeningsløsningen øverst til højre på siden.


  Gylleudslip

  Ring straks 112 – hvis uheldet er ude!
  Gode råd til at undgå gylleudslip
  • Afmonter fast pumpe og pumperør og benyt gyllevogn med fyldetårn.
  • Montér en alarm, der reagerer, hvis niveauet i gyllebeholderen ændres.
  • Lav en beredskabsplan, der fortæller hvad der skal gøres, hvis uheldet er ude.
  • Hav halmballer på lager til inddæmning af gylle.
  • Få udført beholder kontrol oftere end hvert 10. år

  Kontakt Mariagerfjord Kommune, hvis du vil vide mere om lovkrav til opbevaring af flydende husdyrgødning.

  Sidst opdateret: 21. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Landbrug

  Arden Rådhus

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: landbrug@mariagerfjord.dk