Gå til hovedindhold

Udlån og leje af arealer

Mariagerfjord Kommune låner og lejer hvert år kommunale arealer ud til mange forskellige arrangementer.

Indhold

  Vi låner og lejer hvert år kommunens arealer ud til forskellige arrangementer inden for motion, musik, underholdning og markeder.

  Ansøgning

  Ønsker du tilladelse til afholdelse af arrangement på kommunalt areal, skal du søge om det. Ansøgningsskemaet udfyldes i vores selvbetjeningsløsning "Ansøgning om lån og leje af arealer".

  Vær opmærksom på at der i nogle tilfælde også skal søges tilladelse ved

  Leje

  Mariagerfjord Kommune opkræver pr. 1. januar 2019 leje ved lån af kommunale arealer til arrangementer som f.eks. cirkus, tivoli, dyrskue og koncerter.

  Lejeprisen er på 1.500 kr. og dækker administration, før- og efterbilleder samt åbning/lukning af vand og el. Samtidig skal der betales et depositum på 5.000 kr. Depositummet dækker eventuelle skader på arealet i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Er der ingen skader ved afrejse tilbagebetales depositummet.

  Mariagerfjord Kommune vil i hvert tilfælde vurdere, om et arrangement skal opkræves leje og depositum.

  Tilladelse

  Tilladelsen vil blive sendt til e-boks. Ligeledes vil den blive sendt til orientering til Nordjyllands Politi.

  Musikarrangementer

  Ønsker du tilladelse til afholdelse af udendørs musikarrangement, skal du søge om det. Ansøgningsskemaet udfyldes i vores selvbetjeningsløsning "Afholdelse af udendørs musikarrangementer".

  I Mariagerfjord Kommunes turismestrategi er der udpeget perioder og områder hvori der ønskes arrangementer med ”høj puls” og tilsvarende perioder og områder, hvor der fokuseres på fred og ro. Det er med afsæt i disse målsætninger at Mariagerfjord Kommune behandler ansøgninger om støjende arrangementer efter Miljøbeskyttelsesloven.

  Læs mere i Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer i Mariagerfjord Kommune.

  Generelle betingelser
  • at Mariagerfjord Kommune skal orienteres, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.
  • at det ansøgte er uden udgifter for Mariagerfjord Kommune.
  • at ansøger selv sørger for oprydning efter afholdelse af arrangementet.
  • at tilladelsen skal medbringes under arrangementet, og kunne fremvises til relevante myndigheder.
  • at det alene vedrører udlån af areal og ikke andre tilladelser, som ansøger selv har ansvar for at indhente.
  • at Politiets betingelser, vilkår samt eventuelle henvisninger efterleves.
  Sidst opdateret: 6. marts 2024