Gå til hovedindhold

Industri - spildevand

Læs om tilslutningstilladelser, begrænsning af forurenende stoffer i spildevand, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, drift af spildevandsledninger og renseanlæg og driftsuheld.

Indhold

  Her på siden kan du finde oplysninger om tilslutningstilladelser, begrænsning af forurenende stoffer i spildevand, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, drift af spildevandsledninger og renseanlæg og driftsuheld.

  Virksomheder og andre aktiviteter, hvorfra der udledes spildevand til kloak, der er anderledes end almindelig husspildevand, skal have en tilslutningstilladelse. Tilladelsen indeholder vilkår til udledningen - herunder fx krav til hvilke stoffer spildevandet må indeholde.

  Vilkårene sættes bl.a. af hensyn til kloaksystemet og det vandområde, som renseanlægget udleder det rensede spildevand til.

  Tilslutningstilladelser meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4.

  Ansøgning om tilslutningstilladelse skal ske digitalt via Byg og Miljø.

  Forurenende stoffer i spildevandet kan ofte begrænses væsentligt ved at virksomheden tilrettelægger deres drift og rengøringsprocedure, således at mindst muligt råvarer, hjælpemidler og restprodukt tilføres kloakken.

  I mange tilfælde vil der også være krav om, at virksomheden skal installere en olie- og benzin udskiller eller en fedtudskiller.

  Spildevand, der kan indeholde mineralske olieprodukter, skal, af hensyn til drift af kloaknet og renseanlæg, afledes gennem sandfang og olie- og benzinudskiller.

  Det gælder blandt andet spildevand fra autoværksteder og vaskepladser.

  I en tilslutningstilladelse sættes grænseværdien for mineralsk olie typisk til 20 mg/l, det vil sige, at virksomhedens afledte spildevand maksimalt må indeholde 20 mg olie pr. liter spildevand. Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres korrekt således, at vilkårene i tilslutningstilladelsen til enhver tid kan overholdes.

  Kontakt en autoriseret kloakmester for rådgivning om dimensionering.

  Sand fra sandfang og olie fra olieudskilleren er kategoriseret som farligt affald.

  Sandfang og udskiller skal tømmes jf. reglerne i Regulativ for erhvervsaffald.

  Ved etablering af en olie- og benzinudskiller, skal der forinden ansøges om byggetilladelse.

  Læs mere i Regulativ for erhvervsaffald.

  Søg om byggetilladelse til etablering af olie- og benzinudskiller via Byg og Miljø.

  Spildevand der indeholder vegetabilsk eller animalsk fedt/olie skal, af hensyn til drift af kloaknet og renseanlæg, afledes gennem slamfang og fedtudskiller.

  Det gælder blandt andet spildevand fra virksomheder, der producerer eller tilbereder fødevarer.

  I en tilslutningstilladelse sættes grænseværdien for fedt typisk til 100 mg/l, det vil sige, at virksomhedens afledte spildevand maksimalt må indeholde 100 mg fedt pr. liter spildevand.

  Slamfang og fedtudskiller skal dimensioneres korrekt således, at vilkårene i tilslutningstilladelsen til enhver tid kan overholdes.

  Kontakt en autoriseret kloakmester for rådgivning om dimensionering.

  En fedtudskiller skal tømmes, så den til enhver tid fungerer driftmæssigt optimalt.

  Ved etablering af en fedtudskiller skal der forinden ansøges om byggetilladelse hertil.

  Søg om byggetilladelse til etablering af fedtudskiller via Byg og Miljø.

  I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at virksomheden foretager en mere omfattende for-rensning af spildevandet på virksomheden.

  Mariagerfjord Vand A/S står for anlæg og drift af de offentlige spildevandsanlæg – herunder renseanlæg.

  Anlæg og drift er brugerfinansieret.

  Læs mere på Mariagerfjord Vand A/S hjemmeside.

  Se Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Mariagerfjord Kommune pr. 1. januar 2016.

  Sidst opdateret: 16. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Email: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk