Gå til hovedindhold

Byggeri og anlæg på kortlagte arealer

Ønsker du at udføre bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer eller ændre arealanvendelse, skal du søge om § 8-tilladelse.

Indhold

  Der gælder ved byggeri en række særlige regler vedrørende jordforurening.

  Hvis din grund er kortlagt som forurenet, skal du søge om § 8-tilladelse efter Jordforureningsloven, hvis du vil udføre bygge- og anlægsarbejde, eller hvis du vil ændre arealanvendelse til følsom arealanvendelse.

  Læs mere i Jordforureningsloven og Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ.

  Følsom anvendelse er:

  • Bolig,
  • Institution,
  • Offentlig legeplads,
  • Kolonihave,
  • Sommerhusgrund,
  • Alment tilgængeligt område,
  • Rekreativt område.

   

  Yderligere om byggeri og anlæg på forurenet jord

  Hvis du ønsker at genindbygge forurenet/lettere forurenet jord eller oplagre forurenet/lettere forurenet jord i midlertidige depoter, skal du søge om en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19 eller § 33.

  Kontakt kommunen for at få afklaret om dit projekt kræver en tilladelse.

  Hvis der under udførelse af et byggeprojekt træffes forurening på grunden, skal arbejdet standses og kommunen orienteres.

  Kommunen skal tage stilling til, om der skal stilles krav om undersøgelse og oprydning. Kommunen orienterer desuden Regionen og Arbejdstilsynet. Arbejdet må genoptages efter 4 uger, eller når regionen og kommunen har taget stilling til, om der skal stilles vilkår til projektet.

  Sidst opdateret: 24. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk