Gå til hovedindhold

Forurenede grunde

Uanset kilden kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet.

Indhold

  I Mariagerfjord Kommune, og i resten af landet, har der igennem tiden været anvendt mange forskellige kemikalier på virksomheder og af private. Der er også blevet gravet forskellige former for affald ned rundt omkring i naturen.

  Nogle steder har det bevirket, at jorden og grundvandet er blevet forurenet. Kemikalier og affald er gravet ned, spildt eller hældt ud på jorden, eller kemikalierne har fundet vej til jorden gennem utætte tanke og defekte kloakledninger. Røg fra skorstene, trafik og den daglige brug gennem mange år er også skyld i forurening af jorden.

  Uanset kilden kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet.

  Er min grund kortlagt som forurenet?

  En grund kan blive kortlagt som forurenet, hvis der der viden om aktiviteter, der kan have medført en forurening eller hvis der er konstateret en forurening.

  Det er Region Nordjylland, der er myndighed for at kortlægge potentielle og konstaterede forureninger i Mariagerfjord Kommune.

  Sammen med Mariagerfjord Kommune arbejder regionen på at opspore og kortlægge de arealer i kommunen, som enten forventes eller med sikkerhed vides at være forurenede. Kortlægningen kan blandt andet forhindre, at forurenede arealer anvendes til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger, og at forurenet jord flyttes til f.eks. børnehaver.

  Læs mere om Region Nordjyllands kortlægning.

  Se om din grund er forurenet.

  Er min grund områdeklassificeret?

  Jorden på områdeklassificerede arealer betragtes som lettere forurenet. Den lettere forurening findes typisk i byzoner og stammer fra længere tids forureningspåvirkning fra blandt andet trafik, industri og fyringsanlæg.

  Læs mere om områdeklassificering.

  Forskellige forureningsgrader

  Jord, der ligger uden for områdeklassificeringen og som ikke er kortlagt. Jorden kan som hovedregel frit anvendes.

  Jord fra områdeklassificerede arealer og fra arealer hvor forureningen er over grænseværdierne for rent jord, men under grænseværdierne for, hvornår det skal kortlægges som forurenet.

  Følg råd og vejledning fra kommunen, og anmeld jordflytning til kommunen.

  Jord, hvor forureningen er over grænseværdierne for kortlægning.

  Følg råd og vejledning fra Regionen. Anmeld jordflytning til kommunen. Spørg kommunen om der skal søges om tilladelse til anlægs- og byggearbejde og ændret arealanvendelse i henhold til Jordforureningsloven.

  Læs mere i Jordforureningsloven.

  Sidst opdateret: 16. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk