Gå til hovedindhold

Hvem skal rydde op?

I Danmark er der et grundlæggende princip om, at forureneren betaler. Kommunen har derfor som udgangspunkt mulighed for at meddele forureneren påbud om at undersøge og oprense en forurening.

Indhold

  Det er først og fremmest reglerne i Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven der anvendes, når Mariagerfjord Kommune skal finde ud af, hvem der skal rydde op efter en jordforurening.

  Forureneren betaler

  I Danmark er der et grundlæggende princip om, at forureneren betaler. Dette gælder også på jordforureningsområdet. Kommunen har derfor som udgangspunkt mulighed for at meddele forureneren påbud om at undersøge og oprense en forurening.

  Kommunen kan altså ikke stille krav til andre end forureneren om undersøgelse om oprensning. Den eneste undtagelse er forureninger fra villaolietanke. Ved disse forureninger kan der stilles krav om undersøgelse og oprensning til der den ejer/ejede eller bruger af tanken på det tidspunkt, hvor forureningen blev konstateret - også selvom forureningen er sket i en tidligere ejers tid.

  Læs mere i Jordforureningsloven.

  Læs mere i Miljøbeskyttelsesloven.

  Hvornår kan kommunen stille krav om undersøgelse og oprensning?

  Kommunen har mulighed for at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af jordforureninger, hvis forureningen:

  • stammer fra villaolietanke og tilhørende installationer,
  • stammer fra erhvervsmæssige aktiviteter,
  • skyldes uforsvarlig adfærd.

  Mulighederne for at meddele påbud om undersøgelse og oprensning af forureninger, som stammer fra erhvervsmæssige aktiviteter og/eller uforsvarlig adfærd er desuden begrænset af, hvornår forureningen er sket.

  Yderligere om hvem skal rydde op?

  For olietanke under 6000 l. der primært anvendes til boligopvarmning, gælder der særlige regler. Hvis man køber sin fyringsolie hos et af de store olieselskaber, er man automatisk omfattet af en forsikring, hvis der sker et spild fra tanken eller de øvrige installationer.

  Forsikringen kræver dog, at olietanken er lovlig.

  Forbruget af offentlige midler til undersøgelse og oprensning af jordforurening administreres udelukkende af regionerne. Hvert år har regionerne et politisk fastsat beløb til rådighed til oprensning af forureninger. Regionen prioriterer disse midler blandt de grunde, der er kortlagt som forurenet.

  Som udgangspunkt prioriteres de såkaldte indsatsområder, som er grunde, hvor forurening eller forureningskilder kan have en skadelig virkning på grundvand, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder og grunde, der anvendes til følsom anvendelse så som bolig og børnehave.

  Hvis du vil vide mere skal du kontakte Region Nordjylland.

  Boligejere, der har købt bolig, som efterfølgende viser sig at være forurenet, kan i nogle tilfælde omfattes af den såkaldte værditabsordning.

  Ordningen administreres af regionerne.

  Sidst opdateret: 16. juni 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk