Gå til hovedindhold

Jordforurening

Kommunen udfører en række opgaver inden for jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. I tilfælde af akutte forureninger og miljøuheld skal du ringe 112

Indhold

  Myndighedsrollen er fordelt mellem Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.

  • Kommunen varetager myndighedsrollen i forbindelse med jordflytning, byggeri på og ændret anvendelse af forurenede grunde samt forureningssager, hvor forureneren skal rydde op.
  • Regionen kortlægger de forurenede grunde og varetager den offentlige indsats omkring oprydning.

  Formål

  Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening, samt forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, overfladevand, Natura 2000, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at du, som ejer eller bruger af en ejendom, har pligt til at underrette kommunen, hvis du forårsager eller konstaterer en forurening. Eventuelt bygge- og anlægsarbejde skal straks standses.

  Akutte forureninger og miljøuheld

  I tilfælde af akutte forureninger/miljøuheld skal du ringe 112.

  Ved mindre forureninger, som ikke medfører fare for spredning af forureningen, kan du dog vente og kontakte kommunen på første hverdag efter uheldet.

  Sidst opdateret: 16. august 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk